zamknij
Wchodząc na tę stronę zgadzam się na wykorzystanie przez WK Travel informacji zawartych w plikach cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami mojej przeglądarki internetowej. Cookies są używane przez ten portal dla poprawienia jego funkcjonalności i w celach statystycznych.

Polityka prywatności

§ 7. DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Serwisu jest Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WK Profit Consulting Witold Kowalski, pod adresem ul. Zygmunta Słomińskiego 7 lok. 65, 00-195 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5261022368, numer REGON 010955300.


2. Podanie przez Użytkowników i/lub Klientów ich danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie danych przez WK Travel nakierowane jest na prawidłową realizację umów o świadczenie Usług, zawieranych za pośrednictwem Serwisu między WK Travel a Użytkownikiem i/lub Klientem. Dane będą przetwarzane w szczególności w celu Rejestracji Klienta w Serwisie, składania zamówień za pośrednictwem Serwisu, realizacji zamówień przez Serwis, promocji Usług, rozliczania płatności Klientów za wykonane Usługi Doradcze (ewidencja dowodów wpłat, wprowadzanie danych do kasy fiskalnej i wystawienia faktur VAT).


3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów następuje na podstawie i w warunkach określonych w szczególności w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., Nr 1422 z późn. zm.).


4. WK Travel jest uprawniony do przetwarzania i zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych udostępnianych przez każdego Użytkownika i/lub Klienta Serwisu. Klienci rejestrujący się w Serwisie będą proszeni o udostepnienie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub adres do korespondencji, kraj zamieszkania, stopień zainteresowania (bardzo zainteresowany, zainteresowany, niezainteresowany, otwarty na poznanie) prezentowanymi atrakcjami turystycznymi (w zakresie historii, geografii, sztuki, architektury, przyrody i aktywności turystycznych). Użytkownicy, którzy zamówili wyłącznie Newsletter, będą proszeni jedynie o udostępnienie adresu e-mail.


5. WK Travel może powierzyć, na podstawie pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów, w zakresie i dla celów przewidzianych w niniejszym Regulaminie, osobie trzeciej.


6. Za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 7 pkt 5 niniejszego Regulaminu oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa, dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów nie będą udostępniane jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom.


7. Dane osobowe Użytkownika i/lub Klienta mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Usług własnych świadczonych przez WK Travel (w tym w celu udostępniania Newslettera), także po skorzystaniu przez Klienta z jednej z płatnych opcji wskazanych w niniejszym Regulaminie i zakończeniu świadczenia Usługi doradczej przez WK Travel (za zgodą Klienta przesłaną WK Travel za pomocą poczty elektronicznej).


8. WK Travel zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i Klientów, w tym środki uniemożliwiające dostęp do tych danych osób nieupoważnionych i/lub przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa. WK Travel zapewni także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.


9. Użytkownikom i Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, modyfikowania, czasowego i/lub stałego zawieszenia zgody na ich przetwarzanie oraz do żądania usunięcia danych Użytkownika i/lub Klienta z bazy danych. Uprawnienie to winno być realizowane w formie wniosku wysłanego do WK Travel za pomocą poczty elektronicznej.


§ 8. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Podczas dokonywania rejestracji w Serwisie oraz podczas zamawiania Newslettera Użytkownik proszony będzie o udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez WK Travel w zakresie i w celach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przepisach obowiązującego prawa.


2. Brak wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia WK Travel świadczenie na rzecz Użytkownika Usług Doradczych oraz przesyłania Newslettera.


§ 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES


1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie, bezpieczne dla urządzeń Użytkowników Serwisu pliki, w szczególności tekstowe, które są zapisywanie i przetwarzane na ich urządzeniach. Pliki cookies wspomagają funkcjonowanie Serwisu, pozwalają lepiej dopasować treść stron Serwisu do potrzeb Użytkowników, zbierają również anonimowe statystyki, które mogą podnieść funkcjonalność Serwisu i komfort korzystania z niego przez Użytkownika.


2. Serwis na stronie www.wkinspirations.travel wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies.


3. W ramach Serwisu mogą być wykorzystane zarówno „sesyjne”, jaki i „stałe” pliki cookies. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi - w urządzeniu Użytkownika przechowywane są do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


4. Serwis wykorzystuje „własne” pliki cookies. Może jednak również wykorzystywać „zewnętrzne” pliki cookies, a więc pliki umieszczone na stronach Serwisu za zgodą WK Travel przez podmioty zewnętrzne.


5. Wejście na stronę Serwisu przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej dopuszczającej obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika równoznaczne jest z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wykorzystanie przez Serwis informacji zawartych w plikach cookies.


6. Przeglądarki internetowe w większości domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na komputerze Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystanie przez Serwis plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona automatyczną obsługę plików cookies bądź informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Zmiana ustawień przeglądarki może zostać dokonana przez Użytkownika w każdym czasie. Użytkownik może również skasować pliki cookies zainstalowane wcześniej na jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.


7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zapisz się do newslettera

E-MAIL:

Newsletter WK Travel

Na Twój adres e-mail została wysłana wiadomość z instrukcjami jak potwierdzić dodanie adresu do naszej bazy Newslettera. W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości od WK Travel.

zamknij

Zamów szybką poradę turystyczną za darmo!

Planujesz wycieczkę po Europie, Ameryce Północnej i Chinach? Potrzebujesz porady na temat wyboru regionu i atrakcji do odwiedzenia?

E-MAIL
Napisz tutaj swoje pytanie
Przepisz kod
Odśwież

Zamów szybką poradę turystyczną za darmo!

Zrobimy, co w naszej mocy, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie drogą mailową w ciągu 3 dni.

zamknij